PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE OGÓLNEGO ROZPORZADZENIA O OCHRONIE DANYCH UE W ZAKRESIE FAKTORINGU

Informacje dotyczace ochrony danych dla odbiorców/dluzników spólki TARGOBANK AG i spólki TARGO Factoring GmbH w ramach uslugi faktoringu

DE / EN / FR / ES / IT / PL / NL

Zarówno spólka TARGOBANK AG, jak i spólka TARGO Factoring GmbH przetwarzaja dane osobowe na podstawie ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych UE (RODO). Zamieszczone nizej informacje zawieraja przeglad sposobu przetwarzania tych danych osobowych przez obie te spólki i praw wynikajacych z ustawodawstwa dotyczacego ochrony danych:

TARGOBANK AG - Abnehmerinfo PL
TARGO Factoring GmbH - Abnehmerinfo PL

Dalsze informacje
W celu uzyskania dalszych informacji albo odpowiedzi na ewentualne dalsze pytania nalezy sie zwrócic do inspektora ochrony danych spólki TARGOBANK AG.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych brzmia:

TARGOBANK AG
Datenschutz
Postfach 21 04 53
47026 Duisburg

Kontakt z inspektorem ochrony danych jest tez mozliwy przy uzyciu standardowych danych kontaktowych TARGOBANKU.