Verwerking van persoonsgegevens op grond van de Europese algemene verordening gegevensbescherming in de factoring sector

Aanwijzingen op het gebied van de gegevensbescherming voor afnemers van de TARGOBANK AG en de TARGO Factoring GmbH

DE / EN / FR / ES / IT / PL / NL

Zowel de TARGOBANK AG als de TARGO Factoring GmbH verwerken persoonsgegevens op grond van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG). Met de volgende informatie geven wij u een overzicht van de verwerking van deze persoonsgegevens door deze beide vennootschappen en de uit het gegevensbeschermingsrecht voortvloeiende rechten:

TARGOBANK AG - Abnehmerinfo NL
TARGO Factoring GmbH - Abnehmerinfo NL

Bijkomende informatie
Gelieve u voor meer gedetailleerde informatie, of als u op een bepaald punt bijkomende inlichtingen wenst, te richten tot de gegevensbeschermingscoördinator van de TARGOBANK AG.

De contactgegevens van de gegevensbeschermingscoördinator luiden:

TARGOBANK AG
Datenschutz
Postfach 21 04 53
47026 Duisburg

De gegevensbeschermingscoördinator is ook via de algemene contactgegevens van de TARGOBANK bereikbaar.